Soita 03 212 8000

Keskitymme puhtaasti pölyn poistoon ilmasta teknisten töiden tiloissa – näin se tehdään

Puhtaan ilman merkitys teknisissä töissä

Ourex ymmärtää syvällisesti puhtaan ilman tarpeen työympäristöjen erityisesti teknisen alan töissä. Työnteon laatu, tehokkuus ja turvallisuus liittyvät suoraan työskentelyilman puhtauteen. Pölyiset, savuiset tai muuten epäpuhtaat tilat voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja ja alentaa työn tuottavuutta. Ourex keskittyy palveluillaan taistelemaan näitä haittoja vastaan.

Erilaiset tekniset työt, kuten konepaja-, hitsaus- ja maalaustyöt, tuottavat ilmaan monenlaisia epäpuhtauksia, kuten pölyä, käryä, kaasuja, höyryjä ja muita partikkeleita. Nämä epäpuhtaudet voivat olla haitallisia sekä työntekijöille että työympäristölle. Esimerkiksi liiallinen pöly voi aiheuttaa hengitysteiden sairauksia, ärsyttää silmiä tai johtaa palovaaraan. Ourexilla on ratkaisut näiden ilman epäpuhtauksien poistoon.

Ourexin ratkaisut ilmanpuhtauteen

Ourexin ratkaisut perustuvat 40 vuoden kokemukseen ilmanpuhdistusalasta. Myös haitallisten pölyjen, käryjen, kaasujen, höyryjen ja muiden epäpuhtauksien poisto on osa heidän tarjoamiaan palveluja. Palvelusetin kokonaisuuteen kuuluu tilan tarpeiden mikkien mukaan suunnitellut ratkaisut, tuotteiden mitoitus ja asentaminen sekä varaosatoimitukset ja huoltopalvelut.

Yrityksen asiakkaina on muun muassa ilmanvaihto- ja talotekniikkayritykset, kunnat, oppilaitokset, teollisuus, sairaalat, laboratoriot, katsastuskonttorit ja pelastuslaitokset. Tämä vankka asema markkinoilla osoittaa, että Ourexin palvelut ja tuotteet toimivat tehokkaasti asiakkaiden erilaisissa tarpeissa.

Käytännön toimet ilman puhdistamiseksi

Ilmanpuhdistus teknisissä töissä ei ole yksinkertainen tehtävä, mutta Ourexin vankka kokemus ja ammattitaito mahdollistavat tehokkaat toimenpiteet ilman laadun parantamiseksi. Järjestelmät suunnitellaan ja mitoitetaan erikseen jokaisen tilan tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Ilmanpuhdistuksen toteuttaminen vaatii tilalta tietyt edellytykset, ja nämä asiat selvitetään aina ennen ratkaisujen suunnittelua. Näitä ovat esimerkiksi tilan koko ja muoto, ilmanvaihdon toiminta ja työtehtävissä syntyvät epäpuhtaudet. Näiden tekijöiden perusteella Ourex valitsee oikeat puhdistuslaitteet ja suunnittelee niiden asennuksen ja käytön.

Aiheeseen liittyvät artikkelit