Soita 03 212 8000

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Ourex Oy
Mäkirinteentie 3
36220 Kangasala
puh. 03-2128000

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toimitusjohtaja Marko Heinämäki
puh. 044 3473502
marko.heinamaki@ourex.fi

Rekisterin nimi

Ourex Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassaolevien lakien mukaisesti asiakassuhteiden synnyttämiseen, hoitamiseen
ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus poistua rekisteristä osoitteesta ourex@ourex.fi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä olevat tiedot voivat sisältää:

  • etu- ja sukunimi
  • yritys
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin pääsee ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, rekisterinpitäjän erilaisten
markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, esim. messuilla.

Tietojen luovutus

Ourex Oy käyttää tietoja ainoastaan Ourexin ja tietojen luovuttajan väliseen viestintään.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla
teknisillä suojausmenetelmillä. Tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinon suojattuja
ulkoisia tietomurtoja vastaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ottamalla yhteyttä ourex@ourex.fi