Soita 03 212 8000

Mitä tulee ottaa huomioon ATEX räjähdyssuojausta suunniteltaessa laboratorioissa?

ATEX-direktiivin perusteet laboratoriotyössä

ATEX on Euroopan unionin lainsäädäntö, joka koskee räjähdysvaarallisten tilojen laitteita ja työympäristöä. Laboratorioissa, joissa käsitellään syttyviä aineita tai kaasuja, on erityisen tärkeää ymmärtää nämä vaatimukset. ATEX-direktiivin noudattaminen takaa turvallisen työympäristön sekä suojaa henkilöstöä ja laitteita mahdollisilta räjähdyksiltä.

Laboratoriossa suunniteltaessa on otettava huomioon paitsi itse kemikaalit ja niiden ominaisuudet, myös laitteiden ja järjestelmien ATEX-luokitus. Tämä tarkoittaa, että kaikkien räjähdysvaarallisessa tilassa käytettävien laitteiden on täytettävä tietyt turvallisuusstandardit. Ourex auttaa laboratorioita tunnistamaan riskialueet ja valitsemaan oikeat suojatoimenpiteet.

Riskien arviointi ja hallinta

Ennen kuin laboratorioon asennetaan laitteita tai aloitetaan työskentely räjähdysvaarallisissa olosuhteissa, on tehtävä perusteellinen riskien arviointi. Tämä sisältää kaikkien mahdollisten syttymislähteiden, kuten sähkölaitteiden, staattisen sähkön ja mekaanisen kipinöinnin, tunnistamisen. Ourex tarjoaa asiantuntemusta riskien arvioinnissa ja auttaa laboratorioita kehittämään tehokkaita räjähdyssuojauksen hallintasuunnitelmia.

Riskien hallintaan kuuluu myös henkilökunnan koulutus ja ohjeistus ATEX-direktiivin mukaisista toimintatavoista. On tärkeää, että kaikki laboratorion työntekijät ymmärtävät räjähdysvaaran luonteen ja osaavat toimia turvallisesti. Ourex tarjoaa koulutusta ja tukea, jotta laboratoriot voivat varmistaa työntekijöidensä turvallisuuden.

ATEX-luokiteltujen laitteiden valinta

Kun laboratorioon hankitaan uusia laitteita, on tärkeää valita ATEX-luokitellut vaihtoehdot. Nämä laitteet on suunniteltu kestämään räjähdysvaarallisia olosuhteita ja minimoimaan räjähdysriski. Ourex auttaa laboratorioita valitsemaan oikeat laitteet, jotka täyttävät sekä turvallisuusvaatimukset että tutkimustyön tarpeet.

ATEX-luokiteltujen laitteiden käyttö ei ainoastaan lisää turvallisuutta, vaan myös varmistaa, että laboratorio noudattaa voimassa olevia säädöksiä. Ourex tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa laitteiden hankinnassa ja varmistaa, että asiakkaat saavat parhaan mahdollisen tuen räjähdyssuojauksen toteuttamisessa.

Ilmanvaihdon ja tilojen suunnittelu

Laboratoriotilojen suunnittelussa on otettava huomioon ilmanvaihto ja tilojen käyttö. Asianmukainen ilmanvaihto on keskeistä räjähdysvaarallisten kaasujen ja höyryjen hallinnassa. Ourex auttaa suunnittelemaan ilmanvaihtojärjestelmiä, jotka varmistavat riittävän ilmanvaihdon ja ehkäisevät vaarallisten pitoisuuksien muodostumista.

Laboratoriotilojen ergonomia ja turvallisuus ovat myös tärkeitä tekijöitä räjähdyssuojauksen kannalta. Tilojen tulee olla suunniteltu siten, että ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn ja nopeat evakuointireitit hätätilanteissa. Ourex tarjoaa asiantuntija-apua laboratoriotilojen suunnittelussa, jotta turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Yhteenveto

ATEX-räjähdyssuojauksen suunnittelu laboratorioissa on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja asiantuntemusta. Ourex on kumppanisi tässä tärkeässä tehtävässä, tarjoten kattavaa tukea ja neuvontaa kaikissa räjähdyssuojauksen vaiheissa. Muistakaa, että turvallisuus on aina etusijalla, kun työskennellään räjähdysvaarallisissa olosuhteissa.

Kun laboratorio ottaa huomioon ATEX-direktiivin vaatimukset ja suunnittelee räjähdyssuojauksen huolellisesti, voidaan välttää monet mahdolliset onnettomuudet. Ourexin asiantuntijoiden avulla voitte varmistaa, että laboratorionne on turvallinen paikka työskennellä ja että se täyttää kaikki tarvittavat turvallisuusstandardit. Ota yhteyttä Ourexiin, niin autamme sinua turvaamaan laboratoriosi tulevaisuuden.