Soita 03 212 8000

Miten varmistaa ATEX räjähdyssuojaus teollisuudessa?

ATEX-direktiivin perusteet

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää teollisuudessa. ATEX-direktiivi, joka on lyhenne sanoista Atmosphères Explosibles, viittaa kahteen Euroopan unionin direktiiviin, jotka koskevat räjähdysvaarallisten alueiden laitteiden ja työympäristön turvallisuutta. Ourexin asiantuntijat korostavat, että ATEX-sertifioinnin ymmärtäminen ja noudattaminen on kriittistä kaikille teollisuudenaloille, jotka käsittelevät syttyviä kaasuja, höyryjä tai pölyjä.

ATEX-direktiivit jaetaan kahteen pääluokkaan: laitteita koskeva 2014/34/EU ja työympäristöä koskeva 1999/92/EY. Ensimmäinen keskittyy laitteiden suunnitteluun ja valmistukseen, kun taas jälkimmäinen määrittelee vaatimukset työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi. Ourexin asiantuntijat auttavat yrityksiä tunnistamaan räjähdysvaaralliset tilat ja valitsemaan oikeat ATEX-hyväksytyt laitteet, jotta turvallisuusriskejä voidaan hallita tehokkaasti.

Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu

Teollisuuslaitosten räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu on ensimmäinen askel kohti asianmukaista räjähdyssuojausta. Luokittelussa tilat jaetaan vyöhykkeisiin sen perusteella, kuinka suuri räjähdysvaaran todennäköisyys on. Ourexin asiantuntijat auttavat yrityksiä ymmärtämään nämä vyöhykkeet ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet kunkin vyöhykkeen vaatimusten mukaisesti.

Esimerkiksi vyöhyke 0, 1 ja 2 ovat kaasuja tai höyryjä varten, kun taas vyöhykkeet 20, 21 ja 22 on tarkoitettu pölyille. Jokaisella vyöhykkeellä on omat erityisvaatimuksensa laitteistolle ja turvallisuuskäytännöille. Ourexin palvelut kattavat räjähdysvaarallisten tilojen arvioinnin ja luokittelun, mikä on perusta kaikille jatkotoimenpiteille räjähdyssuojausstrategiassa.

ATEX-sertifioitujen laitteiden valinta

Kun räjähdysvaaralliset tilat on luokiteltu, on tärkeää valita oikeat ATEX-sertifioidut laitteet. Ourexin asiantuntijat korostavat, että laitteiden tulee olla suunniteltu kestämään kyseisen vyöhykkeen vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että laitteiden on oltava riittävän kestäviä estämään räjähdyksen syntyminen ja leviäminen.

Laitteiden valinnassa on otettava huomioon niiden suojausluokat, kuten Ex d (räjähdyksenkestävä) tai Ex e (lisäturvallinen). Ourexin asiantuntijat auttavat asiakkaita valitsemaan ja asentamaan laitteet, jotka täyttävät tiukimmatkin turvallisuusstandardit, varmistaen näin teollisuuslaitosten turvallisen toiminnan.

Ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet

Ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet ovat keskeisessä roolissa räjähdyssuojauksessa. Ourexin asiantuntijat neuvovat teollisuuslaitoksia kehittämään ja ylläpitämään turvallisuusohjelmia, jotka sisältävät säännölliset tarkastukset, huollot ja koulutukset. Tällaiset toimenpiteet auttavat tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset riskit ennen kuin ne johtavat vaaratilanteisiin.

Koulutus on erityisen tärkeää, sillä henkilöstön tietoisuus räjähdysriskeistä ja oikeista toimintatavoista voi pelastaa henkiä. Ourexin koulutusohjelmat varmistavat, että kaikki työntekijät ymmärtävät ATEX-direktiivien merkityksen ja osaavat toimia turvallisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Erityishuomio laboratorioihin ja teollisuuteen

Laboratoriot ja teollisuuslaitokset ovat erityisen alttiita räjähdysriskeille johtuen käytetyistä kemikaaleista ja prosesseista. Ourexin asiantuntijat painottavat, että näissä ympäristöissä räjähdyssuojaus vaatii erityistä huomiota. Laboratorioissa on tärkeää käyttää ATEX-direktiivien mukaisia laitteita ja varmistaa, että kaikki prosessit ja säilytysmenetelmät ovat turvallisuusstandardien mukaisia.

Teollisuuslaitoksissa, kuten kemian tehtaissa tai jauhoja käsittelevissä myllyissä, on otettava huomioon prosessien aiheuttamat räjähdysvaarat. Ourexin asiantuntijat auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan räjähdyssuojauksen, joka kattaa kaikki teollisuusprosessin vaiheet, varmistaen näin työntekijöiden ja laitoksen turvallisuuden.